Et innblikk i fremtidens handlegate

Et innblikk i fremtidens handlegate

Rohit Gupta
Rohit Gupta,

Det er ingen hemmelighet at koronapandemien har rammet næringslivet over hele verden. Og spesielt hardt har det gått ut over den fysiske, butikkbaserte detaljhandelen. Så hvordan kan teknologi hjelpe forhandlerne å utvikle fremtidens handlegate?