En ny teknologisk spydspiss i retail

En ny teknologisk spydspiss i retail

Når store og komplekse virksomheter skal lykkes med digital transformasjon må de ha en teknologiplattform som gjør det mulig med effektiv digital utvikling. Det ferske samarbeidet mellom Pearl og Cognizant er skreddersydd til å møte utfordringene i den norske handelsnæringen.