Slik bør energibransjen kvitte seg med teknisk gjeld

Slik bør energibransjen kvitte seg med teknisk gjeld

I en bransje der man for tiden taper penger på å selge sin viktigste vare haster det å modernisere, standardisere og dele.

Kraft og energibransjen har lenge nytt godt av stabile og forutsigbare rammeforhold. Flere andre bransjer har kommet lenger med å digitalisere og skape nye forretningsmodeller.

– Erkjennelsen av at IT er forretningskritisk kommer samtidig som kraft- og nettselskaper opplever at de har kjørt seg litt fast med en tradisjonell systemportefølje og en utdatert IT-infrastruktur. Det har lenge vært en oppfatning at IT er en kostnad fremfor en innovasjons-premiss, sier sektorleder for energibransjen i Cognizant Norge, Torgeir Brovold.   

Hans ansvar er å hjelpe energiselskaper lykkes med store digitale endringer, og opplever nå at mange har hastverk med å stake ut riktig kurs.

– Endring er vanskelig fordi tradisjonelle virksomheter sitter på betydelige mengder teknisk gjeld. IT-systemene og infrastrukturene er over lang tid bygd opp som egne uavhengige system, slik at det nå er vanskelig å slå sammen og konsolidere selskap og systemer, sier han.

Dette er en kontrast til behovet om mer effektive og lønnsomme driftsmodeller der man enklere kan tilby tjenester som gir flere fornøyde kunder. Suksess med dette er ikke mulig uten at prosesser digitaliseres, og at dataarkitekturer og IT-infrastrukturer moderniseres.

Strømmen er for billig

Kraft- og energibransjen preges av store sammenslåinger der store infrastrukturer (og selskap) skal integreres. Det er en svært kompleks oppgave.  

– Samtidig er dagens kraftpriser en kjempeutfordring, der strømmen nå omsettes til under produksjonskost. Det struper mulighetene til investeringer, og i de større integrerte konsernene blir man sårbare. Mangel på eller utsatte investeringer i kraftbransjen er en samfunnsmessig utfordring, sier Brovold.  

Oppskriften for å møte fremtidens behov handler om standardisering, der mye lærdom kan hentes fra en rekke andre bransjer, deriblant olje- og gassbransjen.

– Informasjonsarkitekturen er viktig for å standardisere den operative informasjonen rundt nettdriften. Ved at flere kommer på de samme plattformene kan man operasjonalisere infrastrukturen på en måte som gir stordriftsfordeler. Dessuten kan man dele data på tvers av selskapene for enklere å se de store linjene. Vi opplever at mange i kraftbransjen er positive til å dele data, og forstår viktigheten av å samarbeide, sier Brovold.

Tilgangen på verdifulle data er et fortrinn for tradisjonelle virksomheter i kampen mot de mer lettbeinte og nye aktørene. De må derfor bli mer bevisst på dataenes verdi, og hvordan de kan benytte dataene til gode beslutninger.

– Det å samle inn, bli kjent med og trekke ut innsikt fra hele nettet, fra produksjon til strømmålerne, kombinerer innsikt med en oversikt som kan skape de mest nyttige tjenestene. Det blir enklere å planlegge for vedlikehold og smarte oppgraderinger. Kraftselskapene får en bedre forståelse av hva kundene egentlig ønsker.

Les hvordan modernisering av IT-infrastruktur reduserer kostnader hos Agder Energi

Handlingsrom for modernisering

Cognizant mener at energibransjen må planlegge sine tekniske IT investeringer over hele verdikjeden.

– Det vil gi et større handlingsrom til å gjennomføre en behovs- og risikodrevet modernisering. Selskapene kan da styrke sine egne rammebetingelser, og være trygg på at driften og nettene er i henhold til kravene til sikkerhet, robusthet, og i samsvar med regler og retningslinjer.

Alt dette må styres i såkalte hybride skyer der de ulike komponentene i infrastrukturen fordeles i private og offentlige tjenester.

– Hybride skyer er viktig for å forenkle digitaliseringen av kraftselskapene i Norge. Her kan vi hjelpe til med alt fra strategi og rådgivning til oppsett og effektiv drift av løsningene som må være på plass for å realisere fremtidens muligheter i kraftnæringen ved å digitalisere nettene, sier Brovold.

Første skritt i prosessen er en IT-strategi som inneholder et kart som viser veien mellom målene til forretningen, og hvordan teknologien bidrar til å løse dette.

– IT-strategien skal tydelige vise hvordan kompleksitet kan reduseres, og hvordan systemene kan bli mer robuste, kostnadseffektive og stabile med høyere oppetid.

Mer innovative prosjekter

Siden tilgang på gode IT-eksperter er en av hovedutfordringene i bransjen, mener Brovold at energiselskapene bør vurdere nye samarbeidsmodeller for å frigjøre ressurser til nyskaping. En av disse måtene er ved å sette ut driften av dagens systemer, slik at de ansatte kan bruke tiden til å holde hjulene i gang på primæroppgavene.

– Vi har mange eksempler der vi har hjulpet store kraftkonsern flytte store applikasjonsporteføljer og enorme mengder data over til en hybrid cloud. Det gir mer rasjonell drift og muligheten til å bli langt mer effektive og smidige. I tillegg blir virksomheten langt mer motstandsdyktig mot eksempelvis cyberangrep, sier Brovold.

Start med de lavest hengende fruktene

– Når man fritt kan velge mellom sky-løsninger som både er private og offentlige får man den beste driften av alle applikasjoner og tjenester. Noen applikasjoner er over tid bygd opp med store avhengigheter og er krevende å flytte, mens andre bør være enkle å legge på mer kostnadseffektive sky-løsninger som Google, AWS og Microsoft Azure, sier Brovold.

Han mener at virksomhetene bør gjøre en applikasjonsspesifikk gjennomgang, sette dette i sammenhengen med IT-strategien, og deretter bli enig om rekkefølge og prioriteringer. Hva skal flyttes hvor og når? Anbefalingen er å begynne med de lavest hengende fruktene, der man enklest oppnår suksess.

– Slå sammen systemer og kom i gang med å bruke enkle analyseverktøy for å hente ut innsikt. Vi opplever at veldig mange er på rett spor, og ber nå om bistand til de riktige tingene avslutter Brovold.

Related Publication

A Digital Framework to Enhance the Utility Customer Experience