Skal lede ansatte og algoritmer

Skal lede ansatte og algoritmer

Næringslivet preges av store endringer, og HR-avdelingen står i frontlinjen. Derfor må HR-direktør automatisere prosesser slik at mer tid kan brukes på strategi og videreutvikling.

- Fordi virksomhetens viktigste konkurransefortrinn er kvaliteten på de ansatte, vil det stilles større krav til HR-direktørs evne til å påvirke sentrale deler av forretningsstrategien, sier Norgessjef i Cognizant Erik Larsen.  Selskapet han leder har lang fartstid med å ta over HR-tjenester for flere av Norges desidert største og viktigste virksomheter på tvers av bedrifts- og forbrukermarkedet. Larsen mener at det haster for HR å få på plass en robust teknologisk ryggrad for å ha sanntidsinnsikt om tilstanden i arbeidsstyrken, og levere stadige forbedringer på den mest kostnadseffektive måten. Foto: Erik Larsen leder Cognizant i Norge

Automatisering i HR
En undersøkelse fra McKinsey viser at HR-avdelinger fortsatt bruker opptil 60 prosent av tiden sin på transaksjonsbaserte og operasjonelle oppgaver. - Tidsbruken synker i takt med hvor mange tjenester som er satt ut, men selv hos de med mest outsourcings-erfaring er det fortsett mange oppgaver som burde vært automatisert, sier Larsen.For å møte ledergruppens, og ansattes, forventninger må HR identifisere virkemidler som automatiserer, og ta i bruk standardiserte prosesser som hever produktiviteten. Oppsiden fra forbedringer i prosesser og teknologi er så stor at McKinsey Global Institute mener at bedrifter i snitt kan styrke marginene med opptil 2,75 prosent innen 2025, sier Larsen som mener HR-avdelingen må innta mer strategisk rolle der man dikterer utviklingen, fremfor å bli diktert. De best drevne personalavdelingene skaper nå globale kompetansesentre sammen med sine tjenesteleverandører på viktige områder som organisasjonsutvikling, strategisk rekruttering, og beste praksis for faglig utvikling.

Les mer om dette i vår faktabok om hvordan frigjøre strategisk tid for HR. Den kan gratis lastes ned her

HR må bygge og ikke drifte
Virksomhetens omdømme som arbeidsgiver har aldri vært viktigere. Merkevaren formes av opplevelser og HR-sjefen må ha en klar formening om hvordan:
•    Bygge kultur i fremtiden
•    Teknologi fornyer og forbedrer arbeidsformer  
•    Skape engasjement i den digitale omstillingen 
•    Hjelpe bedriftens ledere med innsikten som får det beste ut av mennesker og maskiner. 

I korte trekk; hvilke rammer som behøves for medarbeiderutvikling i et arbeidsliv der læring og mestring av nye ferdigheter er en nødvendighet.  - Mye av svaret ligger i det å frigjøre mer tid til fornying og innovasjon. Da kommer man ikke utenom at tjenester må settes ut, og investeringer i nyskapende teknologi må prioriteres. Oppgaver som er gjentagende, der prosesser kjøres på samme måter mange ganger, er første salderingspost. HR må bygge, ikke drifte, sier Larsen.

Lederrollen er i endring
- Veldig mange lederoppgaver vil endres, og dette må bedriften forberede sine ledere på, sier Larsen. HR-avdelingen må skape nye forventninger til hva det innebærer å være ledere, og designe fremtidens organisasjonskart med færre mellomledere. Veien til målet innebærer tjenester i nettskyen, prosessautomatisering med roboter, kognitive assistenter, m.m.  - Eksempelvis kan kunstig intelligente “boter” og smarte integrasjoner redusere tidsbruken og papirmølla knyttet til onboarding av ansatte fra dager og uker til timer og minutter. Summen av muligheter vil gjøre det nødvendig for HR å ta aktivt eierskap til hvordan ansatte og algoritmer sammen kan løse oppgaver bedre, avslutter Larsen.

Vil du vite mer? På denne nettsiden kan du laste ned en faktabok om hvordan HR-avdelingen kan tilpasse seg teknologikravene som vil stilles.