Seks feil som hindrer digital utvikling

Seks feil som hindrer digital utvikling

Det finnes digitale ledere og etternølere. De fleste befinner seg et sted midt mellom.

Det er ikke veldig mange år siden digitalisering ble sett på som noe valgfritt, kun en teoretisk problemstilling og noen andres problem. Virksomheter som ikke beveger seg i en digital retning – og det litt brennkvikt – vil slite med å holde seg relevant i den moderne økonomien.

Cognizant har gjennomført en omfattende undersøkelse blant 2491 bedrifts- og teknologiledere over hele verden. Basert på funnene har vi identifisert seks feil som hindrer digital utvikling.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED UNDERSØKELSEN I SIN HELHET

1. Anta at det blir lettere

Ikke gå i fellen og tro at du er ferdig med initiativene selv om du har brukt de siste årene på å migrere data til skyen, kjørt mange «digitale piloter» og gjort undersøkelser og beregninger på hva som ville gi verdi.

De aller fleste bedrifter har et solid fundament. Det er bra, men de er bare så vidt i gang. En undersøkelse utført av Cognizant, viser at der digitale ledere og nybegynnerne er lengst fra hverandre, er i å innfri brukernes forventninger for en personlig opplevelse. Det er ikke lett, men det er avgjørende for å holde seg relevant i dag.

2. Regne programvare som IT-avdelingens problem

Når medlemmer av IT-stammen snakker med business-stammen, og bruker ord som «DevOps», «Agile Hadoop» og «Waterfall», pleier businessfolkene enten å nikke eller stikke. Det funket kanskje før, men i dagens økonomi handler alt om kode. Programvare er alles bekymring, fordi det er slik virksomheter drives i dag.

Aktørene med de største plattformene vil få stadig mer makt mens de orkestrerer kommunikasjon, handel, mobilitet og mye mer. Andre selskaper vil bruke programvare til å forbedre opplevelsen til sine kunder og få mer produktivitet ut av arbeidet på kontoret. Nøyaktig hvordan programvaren brukes for å øke konkurransekraften vil variere fra bedrift til bedrift. Men én ting er sikkert – programvare kommer bare til å bli mer og mer sentralt i verdiskapningen.

Virksomheter som evner å samhandle på tvers av fagdisipliner vil skape den beste og mest anvendelige programvaren. Bedriftene som opprettholder tradisjonelle siloer og gjør alt som har med koder å gjøre til et problem for IT-avdelingen, vil fort møte motbakke.

3. Ignorere data

Våre funn, arbeid med kunder og andre undersøkelser, viser at bedrifter sliter med å finne verdien i fjell av data på Excel-filer og datasentre på tvers av organisasjonen. Det er mange måter å finne verdien i data. Hvordan du og din virksomhet gjør det vil avhenge av hvilke prosesser og opplevelser du forsøker å påvirke. Det er imidlertid to steg som vanligvis må tas:

  • Ikke ignorer dataen. Data kalles den nye oljen, fordi den betyr mer for virksomheter enn noen gang før. Verdien av informasjonen vil bare øke.
  • Bruk den. Det meste av data – være seg salgsrapporter, transaksjonsinformasjon, brukerundersøkelser eller logger – forblir ubrukt. For å høste av fruktene, må dataen gjøres om til noe du faktisk kan bruke.

 Et flertall av bedriftslederne vi har snakket med, sier de får god avkastning fra investeringer i dataadministrasjon KLIKK HER FOR Å LASTE NED UNDERSØKELSEN I SIN HELHET Moderne dataadministrasjon er blant de viktigste stegene en virksomhet kan ta for å komme seirende ut i den nye økonomien.

Dessverre er det komplisert å rydde ustrukturert data. Det finnes noen realistiske steg du kan ta for å modernisere din eksisterende dataarkitektur, og det er verktøy der ute som vil gjøre prosessen mindre smertefull. Det verste du kan gjøre er å bare la dataen ligge og håpe på det beste.

1. Vente på at AI skjer av seg selv

Potensialet kunstig intelligens (AI) kan ha på resultatene dine virker eksplosivt, men vi er veldig tidlig i prosessen med å implementere AI. I vår undersøkelse sier 47 prosent av de spurte at de gjør investeringer i kunstig intelligens.  Nesten 60 prosent av disse sier avkastningen fra AI er betydelig.

Avkastningen er altså god for dem som satser, men 42 prosent av de spurte i den nevnte undersøkelsen, sier at den største utfordringen deres er å utnytte AI.

Verdien skapes, men det er ikke alltid lett. Forventningene til AIs påvirkning på virksomheten er store, og det brukes mye penger på å finne ut hvordan man kan implementere AI i stor skala. Å stikke hodet i sanden, og vente på at noe skjer er sjelden en god strategi på lang sikt.

Smarte bedrifter legger seg like bak de med størst investeringsvilje, lansere en bråte med pilotprosjekter og er forberedt på å feile raskt.

2. Ta deg god tid

Det er ikke lett å få prosesser til å gå raskere, men for vinnerne i den moderne økonomien er fart avgjørende. Vår undersøkelse viser at om en bedrift bremses nå, er det ikke nødvendigvis for sent, men økonomien jobber gradvis mer og mer mot deg.

Klinten skilles fra hveten avhengig av hvor fort de ruller ut nye teknologier som sikrer vekst og besparelser. Avstanden mellom vinnerne og taperne vokser. Dess lenger du venter med å komme i gang, jo større blir forspranget du må ta igjen.

Panikk er ingen god bedriftsstrategi, men på nåværende tidspunkt er det å undervurdere teknologi det mest risikable du kan gjøre.

3. Anse organisatorisk forandring som et alminnelig prosjekt

Den siste vanlige tabben er å tenke at å bli heldigital er det samme som tidligere teknologiprosjekter. De fleste prosjekter har en start, en midtdel og en slutt. Om du ser på vår undersøkelse, Verdens økonomiske forum, McKinsey Global Institue, eller noen annen troverdig kilde, blir det klart at digital transformasjon er et kontinuerlig skifte. Dette er ikke ett enkelt IT-prosjekt eller en liten justering av prosess.

Å implementere automatisering og AI til én prosess er en god start, men husk at du må gjøre dette med omtrent hver eneste prosess. Om virksomheten din har flyttet enkelte applikasjoner til skyen, bra! Men de fleste har en lang vei å gå før det omfatter alt. Å benytte moderne teknikker for programvareutvikling for mobile applikasjoner er veien å gå. Men framtidens programvare krever nye organisatoriske strukturer og metoder for å skape og administrere koding.

Poenget er: å bli helt klar for den moderne økonomien er ikke et alminnelig prosjekt. Det er som en sunn vane som må utvikles. Dess lenger du venter, jo verre blir det.

Ta kloke valg knyttet til digitale endringsprosesser

Rapporten «The end of the beginning» avdekker hvordan ledende selskaper over hele verden arbeider med digital transformasjon. Dokumentet er basert på undersøkelser med noen av verdens største selskaper, samt intervjuer med toppledere som har styrt virksomheter gjennom omfattende endringsprosesser.

Her vil du få innsikt og anvendbare tips som hjelper deg og din virksomhet med å ta kloke valg knyttet til digital transformasjon.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED UNDERSØKELSEN I SIN HELHET

Kontakt Oss