Høyere avkastning på kunstig intelligens i Norden

Høyere avkastning på kunstig intelligens i Norden

Bedriftsledere har høye forventninger. Derfor må IT-ledere formulere tydelige strategier og planer. I november 2019 publiserte Cognizant en lederundersøkelse om teknologi med svar fra over 2.400 teknologi- og virksomhetsledere fra hele verden.

I en lang rekke funn er det gledelig at vi i Norden rapporterer høyere avkastning på AI-investeringer enn det globale snittet. Dette er viktig fordi nesten ni av ti ledere i vekstselskaper oppgir at AI er ekstremt, eller veldig viktig for selskapets suksess. Tross dette opplever fire av ti teknologilederne at det er utfordrende å få toppledelsen med på AI-investeringer. Det indikerer at mange ennå ikke er overbevist om viktigheten av teknologien. Det kan derfor være smart, for de som ønsker investeringsmidler, å vise praktiske eksempler på verdier og gevinster. AI gir som kjent størst verdi når den brukes til å støtte mennesker til å ta avgjørelser på en proaktiv måte, derfor må toppleder selv få oppleve hvordan det fungerer.

Last ned e-boken «Kunstig intelligens for store norske bedrifter - En faktabok for ledere fra Cognizant»

Kostnadsbesparelser er ikke viktig

For de som skal hente hjem gevinster fra kunstig intelligens, kan disse åtte punktene være til hjelp:

  • Kunnskap og strategier: Mange virksomheter mangler en klart definert strategi for AI, og er usikre på hvordan de skal møte endringene. Derfor er det kritisk at man jobber med å utvikle grunnforståelsen, og utvikler en tydelig AI-strategi.
  • Forretningsmål er viktigst: Dette er sunn fornuft og høres logisk ut, men mange havner i «teknologi-fellen» med AI. Derfor bør man stille spørsmålet: «Hvilke utfordringer eller muligheter har vår virksomhet der vi kan ta i bruk AI?», fremfor «Hva er IBM Watson eller Amazons maskinlæring i stand til å gjøre for oss?»
  • Test, lær, bli bedre: Å utvikle solide løsninger krever eksperimentering, evnen til å lære av sine feil og å ta lærdommen inn i neste fase av prosjektet. Virksomheter bør oppfordre til nytenkning og balansere dette med hyppige tester av løsningene, samt å foreta målinger av hvordan løsningen faktisk skaper verdi.
  • Kostnadsbesparelser er ikke viktigst: Bedre ressursbruk er en gevinst. Samtidig er det viktigere å heve kvaliteten på produkter og tjenester, skape en bedre hverdag for ansatte, skjerpe sikkerheten og støtte ledelsen i å ta beslutninger raskere og basert på innsikt.
  • Se muligheter i data: Mennesker støter fort på vanskeligheter med å forstå og tolke dataen på grunn av de massive mengdene. AI-teknologi kan hjelpe oss med nettopp dette – å forstå, tolke og se sammenhenger, som til slutt fører til anvendbar innsikt.
  • Må forstå helheten: Underliggende algoritmer må «forstå» den større konteksten de operer i. Om de ikke er bygget til å gjøre dette, vil man eksempelvis risikere at teknologien kommer med de riktige forslagene, men på feil tidspunkt. Team på tvers av avdelinger som identifiserer muligheter på en systematisk og strukturert måte bidrar til at det tas høyde for helheten, avdekker feilkilder, og finner forbedringer.
  • Hent inn eksterne blikk: Gode samarbeidspartnere er en viktig del av en AI-strategi. Ekstern kompetanse kan tilføre ferdigheter og erfaring på en rask og trygg måte og gi virksomheten kunnskap om hvordan AI-teknologi  skaper konkurransefortrinn.
  • Menneskene er viktigst: Det viktigste i en AI-strategi er å sette mennesket i sentrum, ikke teknologien. Derfor bør det stilles spørsmål som «hvordan kan AI støtte og skape nye muligheter for våre kunder og ansatte?», «hvordan sikre at teknologien interagerer og samhandler med mennesker best mulig», «hvordan designe løsninger som forstår og tar høyde for menneskelig adferd og forventninger», og «hvordan utstyre teknologien med nok «emosjonell intelligens» som gjør at teknologien tilpasser sine avgjørelser til mennesker».

Last ned e-boken «Kunstig intelligens for store norske bedrifter - En faktabok for ledere fra Cognizant»