Norsk shipping-gigant kaster loss mot en ny digital fremtid

Norsk shipping-gigant kaster loss mot en ny digital fremtid

Et stort norsk shippingselskap går gjennom en digital transformasjon for å forbedre effektivitet og bærekraft, samt evnen til å skape nye forretningsmuligheter. Selskapet er et av verdens største transportselskaper med godt over 100 fartøy og tusenvis av ansatte over hele verden.

Shippingselskapet har kastet loss mot en ny digital fremtid og valgte Cognizant som sin strategiske og operative samarbeidspartner. Det hele startet i mars 2019 med en omfattende kartlegging av selskapets behov, og hvordan teknologi kan støtte disse. Strategisamling varte i 10 uker.

Selskapet manglet interne ressurser og ønsket en strategisk og erfaren sparringspartner som kunne rådgi, planlegge og gjennomføre digitaliseringstiltak.

Norgessjef i Cognizant, Erik Larsen, forklarer at det var viktig å ha en strategisamling med ledere og spesialister fra både Cognizant og det aktuelle selskapet.

– Det er essensielt å ha en felles forståelse for nå-situasjonen og veien videre. Beslutninger som tas på et tidlig tidspunkt vil påvirke selskapet og evnen til å levere verdiskaping i lang tid fremover, innleder Larsen.

På grunn av gamle datasystemer og kompleksiteten i selskapets verdikjede var det viktig å ha en helhetlig tilnærming til hvordan selskapet skal ta i bruk data og teknologi.

– Det gamle datasystemet var preget av manuelle prosesser og var bygget på en måte som ikke tilfredsstiller moderne krav. Det var nærmest umulig å trekke verdifull innsikt fra det gamle datasystemet. Det ble primært brukt for rapportering, sier Larsen.

Les Cognizant sin ferske faktabok til norske ledere om kunstig intelligens

Etter strategisamlingen ble det klart at selskapet trengte en ny solid plattform for lagring og håndtering av data. Løsningen skal på sikt gi selskapet innsikt og evnen til predikere i sanntid hvordan skip bør styres sett opp mot operasjonelle kostnader og effektivitet. Sluttresultatet er at selskapet kan ta datadrevne avgjørelser i sanntid som sikrer bedre styring av både skip og selskapet som helhet.

– Den første milepælen var å implementere en moderne dataplattform som støtter intelligente og automatiserte prosesser. Dette for å støtte selskapets evne til å levere verdi for kunden i en bransje som stadig blir mer kompleks. Den nye moderne dataplattformen styres av avanserte analyser og maskinlæringsmodeller, fortsetter Larsen.

En kraftig digital grunnmur

Shipping-giganten har nå fått implementert den moderne plattformen, som på fagspråket kalles en datasjø (data lake). Den nye digitale grunnmuren lagrer enorme mengder data i rå-format som brukes for å redusere risiko og optimalisere operasjoner. Løsningen bygger på teknologi fra Microsoft Azure.

– Dataplattformen samler, sorterer og strukturerer data fra mange ulike kilder, som eksempelvis ERP-systemer, IoT-enheter og maskiner. Selskapet vil på sikt være i stand til å styre sine operasjoner på en mer proaktiv måte, samt å ta viktige avgjørelser i sanntid, basert på store mengder data, sier Larsen.

Et sterkt team fra Cognizant bestående av spesialister har arbeidet fra både land og vann for å implementere løsningen.

– Vi er stolte over hvor raskt vi har fått på plass løsningen, sier Larsen.

Automasjon, AI og maskinlæring på agendaen for 2020

Etter en suksessfull lansering av datasjøen, arbeider nå Cognizant og transportselskapet med å utnytte «et hav av muligheter» som kommer fra plattformen.

– Vi bygger nå automasjon-, AI- og maskinlæringsløsninger. Dette vil uten tvil styrke selskapets konkurransekraft. Teknologien vil hjelpe shippingselskapet med å predikere hvordan ulike valg vil påvirke selskapet og dets operasjoner. Man vil derfor kunne ta velinformerte valg på en proaktiv måte. Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Larsen.

Anoop Sharma leder Cognizant Norden sin satsning innenfor kunstig intelligens. Han forklarer hvordan datasjøen, kombinert med avanserte løsninger for analyse og kunstig intelligens, vil ta selskapet fra en reaktiv tilnærming til en proaktiv tilnærming.

– Drivstoff er den største kostnadsdriveren innenfor shipping. Drivstofforbruket kan reduseres betraktelig med nye teknologiske løsninger, sier Sharma og eksemplifiserer:

– Se for deg at et fartøy reiser fra A til B med en gjennomsnittsfart på 30 nautiske mil. Når fartøyet ankommer havnen, blir kapteinen informert om at havnen ikke er klar for å ta imot skipet – de må vente i to timer før de kan legge til kai. Mens fartøyet venter, brukes mer drivstoff. Hadde man hatt en dataplattform som støtter intelligent styring ville kapteinen blitt informert på et tidligere tidspunkt om at farten kunne reduseres. Da ville fartøyet både redusert drivstofforbruket og slitasje på motorene, sier Sharma.

Besparelsene kan være enorme.

– Ved å optimalisere drivstofforbruk og ruteplanlegging kan et fartøy spare opp mot 20-30.000 dollar i løpet av en dag. Legger du til at risikoen for feil og unødig slitasjeskader reduseres, vil besparelsene være enda større, legger Sharma til.

– Vi er stolte over å være en del av shippingselskapet sin digitale transformasjon. Den avanserte teknologi vil forbedre selskapets operasjoner, gjøre selskapet enda mer miljøvennlig og skape nye forretningsmuligheter for selskapet fremover, avslutter Larsen.

Last ned faktaboken «Kunstig intelligens for store norske bedrifter».

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Lederes holdninger til kunstig intelligens
  • Hvordan nordiske virksomheter investerer i teknologi
  • Åtte konkrete råd for å utforme AI-strategier
  • Hvordan en norsk shipping-gigant arbeider med digital transformasjon
  • Hvordan Cognizant Norge bistår norske selskaper med de store teknologiske endringene

Last ned.