Hva skal dere leve av om ti år?

Hva skal dere leve av om ti år?

Ledere i store norske virksomheter begynner nå å ta store digitale grep. De har innsett alvoret og iverksatt prosessene. Det er nødvendig fordi en stor internasjonal undersøkelse, utført på oppdrag fra Cognizant senhøsten 2019, viser at nordiske bedrifter investerer mindre enn våre internasjonale konkurrenter. Det er ikke gunstig i en tid der behovet tilsier store og viktige teknologiske endringer.

Det globale snittet på teknologiske investeringer er i dag 9,8 prosent av omsetningen. Dette øker til 16 prosent innen tre år. Ti prosent er med andre ord en grense som nordiske ledere må bryte så snart de makter. Teknologiske underinvesteringer over tid skaper et forfall som metaforisk sett kan sammenlignes med bygg som har vedlikeholdsetterslep.

En overraskelse

At Norden henger etter er nok overraskende for mange, i lys av at vi de siste tjue årene har blitt innprentet at vi er veldig langt fremme digitalt. Selv om undersøkelsen bekrefter at vi er gode på bruk av nettskyen, på investeringer i mobilitet, og på sikkerhet, er utfordringen at den fundamentale omstillingen går for sakte. Vi investerer i silo og gjør spredte tiltak, men mangler den helhetlige skaleringen som våre internasjonale konkurrenter er i ferd med å levere på. De har skapt mer endringsdyktige organisasjoner som møter kravene som kommer; og er gode på samhandling, integrasjoner, utveksling av data, og nye typer kundeplattformer.

Hvordan lykkes med digital endring

Alle bransjer er i omstilling for å møte ny kundeadferd. De som ikke tilpasser seg vil merke at deres marked spises opp, tilstanden i handelsnæringen er kanskje det mest synlige eksempelet. I alle bransjer må det skapes nye digitale verdikjeder. Hva virksomheten skal leve av i fremtiden kan ikke delegeres bort. Det ansvaret hører hjemme øverst på organisasjonskartet. Ledere bør nå:

- Sørge for tilgang på kompetanse som ser sammenhengen mellom teknologi, endring og prosesser

- Hente ny inspirasjon: Det er masse erfaring nasjonalt og internasjonalt som kan gi smarte svar på nøtter som er knekt av andre, i egen bransje og i andre segment

- Ikke nikke og stikke når teknologene snakker. Toppleder må både være sterk på strategi, og kan ikke delegere bort ansvaret for fremtidens forretningsmodeller

- Innse at IT- og/eller digitaliseringsdirektøren er like viktig som de andre lederne, og en nøkkelperson i endringen

- Toppleder må utforme en digital strategi sammen med ledergruppen. Det innebærer også at han eller hun må være trygg på at kollegene har den riktige kompetansen

Få mer innsikt og råd i denne strategirapporten

Handlekraft og aksjekurs

Fravær av mot og handlekraft vil påvirke aksjekurser. Investorer ønsker å plassere pengene i bedrifter som er våkne og fremadrettet. Det krever kultur og investeringer i form av ferske budsjettmidler. Ingen bør forvente at innovasjonen skal finansieres av besparelser, det vil kreve for lang tid. Ledergruppen må tørre å satse penger på det man er enig om, og derfor må ledergruppen danne seg en tydelig formening om hvor inntektene kommer fra om ti år. Det krever kultur, holdninger og ferdigheter som må trenes og utvikles på tvers av virksomheten. For noen kan det innebære at hus må rives før de bygges opp igjen på nytt.

Vi har samlet og analysert svar fra over 2.400 virksomhets- og teknologiledere i ulike sektorer for å gi deg innsikten til å ta kloke teknologivalg. Last ned rapporten her.