Hva er toppleders ansvar i de digitale endringene?

Hva er toppleders ansvar i de digitale endringene?

En undersøkelse viser at nordiske virksomheter investerer under den magiske grensen.

Samfunnet er nå vant til at endring er den nye normen. Ledere har innsett at verden har forandret seg. De tar store digitale grep.

- I dag kan man ikke akseptere, det må utfordres på tvers av virksomheten, sier norgessjef i Cognizant, Erik Larsen.

Selskapet han leder har over 500 ansatte i Norge som jobber med flere av landets mest kjente virksomheter, for å bistå i gjennomføringen av de store og viktige teknologiske endringene.

Det investeres for lite

Cognizant har i en global lederundersøkelse fått svar på hvordan virksomheter tilpasser seg en ny digital virkelighet. Et viktig funn er at nordiske bedrifter investerer under snittet som er 9,8 prosent av omsetningen, og forventningen er at det forblir slik i tre år. Samtidig fremgår det at de som i dag investerer ti prosent av inntektene sine i ny teknologi, vil om tre år øke dette til 16 prosent.

Ti prosent er altså den magiske grensen.

– Bruker du mindre enn det, maler du deg inn i et hjørne. Da lar du gapet mellom deg og konkurrentene dine vokse, og du blir stående igjen på feil side, sier Larsen.

Derfor må investeringene til digital endring raskt opp. Erkjennelsen om at Norden henger bak tror Larsen er en overraskelse for mange.

–  Vi har lenge fått innprentet at vi ligger langt fremme i henhold til digital endring. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Sammenlignet med virksomheter i Europa og USA sakker vi akterut. Jeg misliker å rette pekefinger, men det er viktig at ledergruppene innser dette, sier Larsen.

Les hele rapporten ved å besøke denne nettsiden.  

Må rive huset

Virksomheter møter utfordringer som konsolideringer, nye reguleringer, og en baktung infrastruktur. Fellesnevneren er at de behøver et nytt fundament og nye plattformer for å drive innovasjon.

– For noen kan det være så dramatisk at de må rive ned huset for å bygge nytt. Vi ser flere tilfeller av at tradisjonelle aktører etablerer sine egne konkurrenter for å vinne markedsandeler fra seg selv, og fra konkurrenter, Larsen og peker på energibransjen som et eksempel.

Tjenester i nettskyen er viktig for å raskt sparke i gang ny innovasjon, og skape en mer endringsdyktig organisasjon som møter kravene som kommer.

– Her har vi i Norden vært frempå og flinke. Vi er best i internasjonal målestokk når det kommer til nettskyen, sier han.

 Viktige stikkord er samhandling, integrasjoner, utveksling av data, og nye typer kundeplattformer. Effektivitet, fravær av nedetid, forutsigbarhet og evnen til å ta i bruk ny teknologi er forutsetninger.  

– Det må skapes nye digitale verdikjeder. De som lykkes har en tydelig digital profil og kapitaliserer på det. Alle bransjer er i omstilling for å møte ny kundeadferd. De som ikke tilpasser seg vil merke at deres marked spises opp, sier Larsen og peker på ferske konkurser i handelsnæringen som det kanskje mest synlige eksempelet.

Hvordan lykkes med digital endring

Larsens råd til hva ledere bør gjøre koker i korte trekk ned til:

1. Behovet for kompetanse og leverandører som ser sammenhengen mellom teknologi, endring og prosesser

2. Inspirasjon: Det er masse erfaring nasjonalt og internasjonalt som kan gi smarte svar på nøtter som er knekt av andre, i egen bransje og i andre segment

3. Ledere kan ikke nikke og stikke når teknologene snakker. Toppleder må både være sterk på strategi, og kan ikke delegere bort ansvaret for fremtidens forretningsmodeller

4. En IT- og digitaliseringsdirektør er like viktig som de andre lederne, og en nøkkelperson i endringen

5. Toppleder må utforme en digital strategi sammen med ledergruppen. Det innebærer også at han eller hun er trygg på at kollegene har den riktige kompetansen

Få mer innsikt og råd i denne strategirapporten

Har vært forskånet

Nevnte undersøkelse viser at nordiske virksomheter er flinke til å ta i bruk ny teknologi, men innføringene gjøres stykkevis og delt, ikke som del av en helhetlig strategi.

– Mange har testet ny teknologi, få har tatt det helt ut. Hypotesen er at trusselen ikke har kommet hardt nok før nå. Derfor har de færreste satt i gang storskala endringer. Det som tidligere har rammet andre markeder kommer nå til Norden. Det skaper fart, sier han.  

Samtidig opplever nordiske virksomheter at deres internasjonale konkurrenter har større lommebøker, og dermed bedre gjennomføringsevne. Tross dette fremhever Larsen at mange er i gang, og at det vil komme gode lokale historier over de neste årene.

– Det finnes få snarveier, prosessene tar mange år. Det krever mot å endre hele butikken, og derfor ser vi også mange eksempler på nye uredde ledertyper som kommer opp. Et fellestrekk er gjerne at de har bakgrunn fra konsulenthus.  

Påvirker aksjekursen

Larsen noterer at styrer aktivt søker etter strategikompetanse når direktørstolen skal fylles. Like viktig er kravene fra investorer.

– Hvis man ikke viser mot og handlekraft vil aksjekursen påvirkes. Virksomheten må fremstå som våken og fremadrettet.

Derfor behøver de store virksomhetene globale partnere med sterk lokal forankring. 

– Det handler om skalering der spisskompetansen finnes lokalt, som støttes av en global leveransemodell satt sammen av beste praksis. I Norden vil vi ikke ha nok IT-kompetanse til å støtte alle virksomhetene som skalerer globalt, sier Larsen. Virksomheten må evne å ha to tanker i hodet samtidig. Dagens drift må videreføres på billigste måte, slik at kapital frigjøres til innovasjon, men: Ingen kan spare seg til vekst.

– Selv om man frigjør midler ved å gjøre ting smartere, kreves ferske budsjettmidler dersom man skal skape modellene for den fremtidige inntjeningen.

Verdens største tilbyder av Atlanterhavs-laks, Mowi, er i front av den blå revolusjonen. Les her om deres storstilte strategiske overgang til skyen.

Hva er din 2030 strategi?

Ledere må tørre å se langt frem i horisonten, selv om de færreste nå klarer å se ti år frem i tid.

– Ledergruppen må tørre å satse penger på det man er enig om. Samtidig skal man ikke være redd for å raskt avvikle ideer, konsepter eller enheter som ikke har livets rett. 

Endringsledelse er en nøkkelfaktor, for å sikre at virksomheten møter kravene som kommer.

– CEO må finne svar på hva virksomheten skal leve av om ti år, sier Larsen.  

Heldigvis er mange av de store lokale næringslokomotivene i bevegelse, og de akselererer raskt.

– Å møte kravene i den moderne økonomien kan ikke sees på som et enkeltstående prosjekt. Man er avhengig av kontinuerlige forbedringer. Det krever kultur, holdninger og ferdigheter som må trenes og utvikles. Jo lenger man venter, desto verre blir det.

Les mer om hva som kreves i Cognizants undersøkelse her

Kontakt Oss