Arendalsuka: Cognizant om fremtidens teknologi

Arendalsuka: Cognizant om fremtidens teknologi

Arendalsuka står på trappene og Cognizant bidrar med innsikt om data, kunstig intelligens og hva som skal til for å oppnå bedre og mer fremtidsrettede arbeidsgivere sammen med Abelia, American Chamber of Commerce og GCE Node.

Anne-Sofie Risåsen, Leder for Cognizant i Norden deltar på GCE Nodes arrangement for å fortelle mer om data- og AI-ledet aksellerasjon av forretningsresultater på tvers av bransjer og hun viser eksempler på hvordan bedrifter deler og bruker data for å oppnå konkurransefortrinn i usikre tider. Her skal hun, sammen med andre debattanter utforske hvilke muligheter deling av industridata gir både for storsamfunnet, industrien og den enkelte.

«Innsikt fra data er nøkkelen til datadrevet innovasjon.  Jeg gleder meg til å fortelle om hvordan vi jobber med dette for noen av våre kunder, der vi hjelper bedrifter med å oppnå størst mulig gevinst fra digialiseringsprosjekter», forteller Anne-Sofie Risåsen.

Er vi rustet for fremtidens arbeidsliv?

Som gjest hos Abelia skal Anne-Sofie delta i samtalen om hvilken politikk som trengs for å sørge for bedre og mer fremtidsrettede arbeidsgivere. Hun skal både fortelle hvordan Cognizant jobber med temaet og hva samfunnet og politikerne bør gjøre for å legge bedre til rette, enten det handler om å redusere eventuelle hindre eller gi insentiver på andre måter.

Abelia stiller spørsmålet «Hva trengs av politisk handling for at arbeidsgivere kan bli bedre og mer fremtidsrettet?». For å svare på dette spørsmålet har Abelia satt ned et ekspertutvalg for å utvikle vår forståelse for fremtidens arbeidsliv og hva dette vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. Konklusjonene fra utvalget diskuteres av et panel bestående av næringslivsledere og politikere.

 «Hvordan vi skal planlegge for og gjøre oss i stand til å stå støtt i fremtidens arbeidsliv når vi opplever kontinuerlig endring er en viktig debatt som jeg ser frem til å diskutere i panelet», sier Anne-Sofie.

Hva skal til for å oppnå digital transformasjon i helsesektoren?

Thomas Anglero, Nordic CTO and Innovation Officer hos Cognizant skal også delta i en debatt under Arendalsuka.  Hos American Chamber of Commerce skal Thomas være med i paneldiskusjoner om hvordan regjeringen kan bidra til å få fortgang i samarbeidet mellom helsevesenet og it-bransjen for å sørge for bedre tjenester samtidig som man unytter begrensede ressurser på best mulig måte.

“Bruken av digitale helsetjenester har skutt fart i løpet av pandemien, men helsesektoren ligger fortsatt langt bak når det kommer til teknologisk utvikling. Norge er godt rustet til å ta i bruk digitale tjenester og kunstig intelligens i helsesektoren.  Jeg ser derfor fram til å snakke om hva vi må gjøre for å oppnå det digitale skiftet innen denne sektoren med hjelp av kunstig intelligens», sier Thomas Anglero. 

Ta turen til Arendalsuka med Cognizant og lær mer om hvordan Cognizant tenker om data, AI, innovasjon i helsevesenet og fremtidens arbeidsgivere.

Deling av Data lønner seg!
Når: torsdag 18. august kl. 11:00 – 12:00
Hvor: M/S Sandnes

How can we best work together to accelerate healthcare innovation and research in Norway?
Når: torsdag 18. august kl. 14:10 - 15:30
Hvor: Clarion Hotel Tyholmen

Politikk for bedre og mer fremtidsrettede arbeidsgivere
Når: torsdag 18. august kl. 15:30 – 16:45
Hvor: Spisestedet Vitenbiten

 

(Bilde i artikkelen er hentet fra Arendalsuka og fotograf Mona Hauglid).