AI i skyen vil femdoble seg mot 2023

AI i skyen vil femdoble seg mot 2023

Erik Larsen

Erik Larsen,

Norske virksomheter har gode forutsetninger for å lykkes med kunstig intelligens i årene fremover, mener Erik Larsen i Cognizant.

– En av de viktigste trendene innen kunstig intelligens er skiftet mot stadig mer avanserte modeller som evner å forstå og tolke sammenhenger i enorme datamengder. Dette drives av skalerbar teknologi innen nevrale nettverk og dyp læring. De siste årene har denne type teknologi gått fra forskningsstadiet og over til næringslivet, innleder Erik Larsen som leder Cognizant i Norge.

Selskapet har over 500 ansatte i Norge som jobber med flere av landets største virksomheter, for å bistå i planleggingen og gjennomføringen av de store og viktige teknologiske endringene.

Massiv økning i AI

Larsen forklarer at i årene fremover vil skylagring forenkle prosessen med å implementere kunstig intelligens (AI).

– Ved å strategisk bruke skyteknologier som kognitive API-er, containere og løsninger innen «serverless computing» kan man forenkle den kompliserte prosessen det er å ta i bruk kunstig intelligens. Dette er en stor trend som vi kun har sett starten på.

Han støttes av analyseselskapet Gartner som spår at innen 2023 vil kunstig intelligens i skyen øke med hele 5 gangeren fra 2019 – noe som gjør AI til en av de største skytjenestene.

– Resultatet er at AI-teknologien blir enda mer kraftfull og tilgjengeligheten øker gjennom at kostnadene reduseres. Kunstig intelligens vil i stadig større grad påvirke hvordan vi lever våre liv, sier Larsen.

Norgessjefen påpeker at kunstig intelligens representerer enorme muligheter, og er stolt over å arbeide i et selskap som tar del i utviklingen. 

– Det er eksempelvis givende å se hvordan maskinlæring og kunstig intelligens sammen med helsepersonell kan bidra til å forutsi sykdom og gi innsikt om hvilke mennesker som er særlig utsatt for sykdom. Det gjør at tiltak kan iverksettes raskt. Da går man fra en reaktiv tilnærming til en proaktiv tilnærming, sier Larsen.

Få 21 konkrete eksempler på hvordan virksomheter bruker kunstig intelligens til sin fordel

Norden har gode forutsetninger for å lykkes med AI

Nordiske virksomheter lykkes i større grad med AI-prosjekter enn virksomheter fra andre deler av verden. Det viser en global undersøkelse utført av Cognizant med svar fra over 2.400 teknologi- og virksomhetsledere.

– Vi har alle ingrediensene for digital suksess; et sterkt utdanningssystem, en solid digital infrastruktur, et politisk rammeverk som oppfordrer og støtter digitaliseringsprosjekter, samt forståelsen for det enorme potensialet som ligger i data og analyse, sier Larsen.

Han er sikker på at flere norske virksomheter vil tjene stort på å ta i bruk kunstig intelligens de neste årene.

– Mange norske virksomheter har satset på skylagring og sikkerhetsteknologi. Sammen med en solid datastrategi danner det et godt grunnlag for å lykkes med å forbedre virksomheten ved hjelp av AI i årene fremover, sier Larsen som anerkjenner at IT-investeringer nedprioriteres i lys av covid-19-viruset.

Les det nordiske sammendraget av strategirapporten her

Lokal ekspertise og globale muskler

Cognizant Norge samarbeider tett med et globalt nettverk av spesialister. Totalt teller selskapet rett under 300.000 ansatte, og i 2019 ble Cognizant rangert som en leder innen kunstig intelligens av analyseselskapet Forrester.

– Vi ønsker å forstå våre kunders hverdag, prosesser, verdikjeder og forretningsmodell så godt som overhodet mulig. Det hjelper oss med å være sparringspartneren som bistår våre oppdragsgivere med å skape nye muligheter ved hjelp av teknologi, avslutter Larsen.

Related Publication

Study: Making AI Responsible – And Effective