975 toppledere om AI

975 toppledere om AI

En undersøkelse med 975 bedriftsledere fra Europa og USA gir innsikt om hvordan ledere forholder seg til kunstig intelligens.

AI møtes med stor entusiasme

Omtrent 2 av 3 svarer at AI er ekstremt eller veldig viktig for deres selskap, og mer enn 80 prosent mener at AI vil være viktig for virksomheten de neste tre årene. Omtrent tre av fire mener teknologien vil gi fordeler som lavere kostnader, økte inntekter, bedre muligheter for å lansere nye produkter og tjenester, samt styrket evne til å gå inn i andre markeder.

Last ned vår nye AI faktabook for norske ledere

Kløften mellom lederes optimisme og faktiske implementerte prosjekter

Mens to av tre oppgir at de kjenner til et AI-prosjekt innad i virksomheten, kjente kun 24 prosent av denne gruppen – 15 prosent av alle respondentene – til et AI-prosjekt som var fullstendig implementert. Det tilsier at de aller fleste AI-prosjekter er i en tidlig fase. Dette står i stor kontrast til at hele 84 prosent av lederne mener at AI vil være særdeles viktig for virksomheten de neste tre årene.

Vekstselskaper er mer optimistiske og har en mer ambisiøs tilnærming

Ledere i vekstselskaper forventer i større grad at AI vil tilføre virksomheten fordeler. De er også i større grad tilbøyelig til å svare at AI er særdeles viktig for virksomheten sammenlignet med sine kolleger i selskaper med lavere vekst. Hele 86 prosent av ledere i vekstselskaper oppgir at AI er ekstremt, eller veldig viktig for selskapets suksess, sammenlignet med 57 prosent av ledere i selskaper med lavere vekst. Disse markedsledende selskapene svarer at de vil bruke AI for å drive videre vekst, befeste sin posisjon som markedsleder og ta enda større markedsandeler.

Mange selskaper mangler en strategi for AI

På spørsmål om hvilke utfordringer selskapene møtte i implementeringen av AI, samt hvilke type teknologier de ønsket å ta i bruk, var det mange uklare svar. Det antyder at mange enda ikke har en klart definert strategi for hvordan virksomheten skal implementere AI i kjernevirksomheten. I tillegg oppga omtrent 40 prosent at det var ekstremt utfordrende eller veldig utfordrende å få med toppledelsen på investeringer innenfor AI. Dette indikerer at når det kommer til stykket, er mange selskaper ennå ikke overbevist om viktigheten AI vil ha for å videreutvikle bedriften.

Les om det norske shippingselskapet som valgte Cognizant som sin strategiske og operative samarbeidspartner.

Mange adresserer ikke etiske dilemmaer

Omtrent halvparten av lederne oppgir at selskapet har retningslinjer og prosedyrer for å identifisere og adressere etiske overveielser – enten det er i design og piloteringsfasen, eller etter at systemet er i bruk. To tredjedeler av denne gruppen oppgir at retningslinjene og prosedyrene er ekstremt effektive eller veldig effektive. Dette synspunktet kan virke i overkant optimistisk, og antyder at mange ledere undervurderer eller ikke kjenner til de vanskelige etiske overveielsene som vil oppstå i takt med utbredelsen av AI. Vi mener det er viktig at virksomheter tar stilling til etikk i en tidlig strategifase der man bestemmer om et behov/en utfordring kan løses gjennom AI.

Fersk faktabok om kunstig intelligens for store norske bedrifter

Kunstig intelligens er et bredt fagfelt i en enorm utvikling. Teknologien har allerede stor påvirkning for hvordan virksomheter operer, og utbredelsen vil mangedobles i årene fremover.

Derfor har vi utviklet en guide for å hjelpe ledere i norske virksomheter med å ta velinformerte valg knyttet til kunstig intelligens. Vi har forsøkt å forklare sentrale tankesett på en håndterlig måte som ikke fordrer inngående kunnskap til tematikken.

I e-boken vil du blant annet kunne lese om:

  • Hvordan nordiske virksomheter investerer i teknologi
  • Hvordan en norsk shipping-gigant arbeider med digital transformasjon
  • Lederes holdninger til kunstig intelligens
  • Åtte konkrete råd for å utforme AI-strategier
  • Hvordan Cognizant Norge bistår norske selskaper med de store teknologiske endringene

 

Last ned e-boken «Kunstig intelligens for store norske bedrifter - En faktabok for ledere fra Cognizant»

Related Publication

Study: Making AI Responsible – And Effective

Related Publication

White paper: Accelerate Business Growth and Outcomes with AI