40 prosent roboter i HR

40 prosent roboter i HR

I fremtidens HR-avdeling jobber mennesker kun med de mest givende delene av faget. For å komme dit må siloer rives først.

Cognizant er en av verdens største tilbyderne for de som skal tjenesteutsette forretningsprosesser. Bedriften har over 60 000 ansatte innen outsourcings-fagfeltet, spredt på alle kontinent. På kundelisten er mange av verdens største virksomheter i alle bransjer. 

- Vi kombinerer erfarne lokale team med beste globale praksis og kostnadseffektiv drift i land der det er mest hensiktsmessig, sier Daniel Vetti i Cognizant.

Han er ansvarlig for business process outsourcing i Norge.  Vetti mener at HR-avdelingen kan glede seg til en fremtid med mange smarte verktøy som gjør det enda enklere og mer faglig givende å utvikle sine medarbeidere. Han eksemplifiserer utviklingen med hvordan Cognizant selv har staket ut kursen for egen virksomhet.

- Vi skal vokse, men ikke nødvendigvis på antall hoder. Innen få år vil 40 prosent av våre kolleger være såkalte bots og roboter. Maskinene skal hjelpe våre fageksperter få mer tid til å levere verdiøkende tjenester. Vi kan dermed gi enda bedre råd og sikre mer kvalitet i kundeoppfølgingen.


Foto: Daniel Vetti fra Cognizant er ansvarlig for business process outsourcing i Norge

Kundene bør etterspørre avansert teknologi
Vetti mener virksomheter som søker etter en rådgiver bør vurdere leverandørenes strategiske-, fagmessige- og teknologiske egenskaper under ett.

- Selv om man skal kjøpe tjenester stykkevis og delt, må tilbyder ha evnen til å bistå med en fundamental endring av strategi, prosesser og bruk av teknologi der menneskene er i sentrum. Avdelingens ansvar må ses opp mot øvrige prosesser i virksomheten.

- Det er kritisk å ha en leverandør som kan være en sparringspartner på hvordan HR skal jobbe i fremtiden og hvilken rolle avdelingen skal ha i bedriften. Det er særlig viktig å se på hvilke virkemidler som skal brukes for å automatisere og digitalisere slik at de ansatte får en enklere hverdag med bedre støtte, samtidig som at HR-spesialistene kan bruke mer tid på mennesker.


Vil du vite hvordan det er å sette ut prosesser innen HR og lønn? Last ned faktabok her

Må ha evnen til alltid å gjøre forbedringer
Da må man se lenger enn hyllevare i form av spesialiserte plattformer 

- Prisen for å levere tjenester fra lavkostland øker og vil ikke lenger være et konkurransefortrinn på sikt. En leverandør må ha evnen til å gjøre kontinuerlige forbedringer og bidra med ny teknologi gjennom hele avtaleperioden. Dette for å genere tilleggsverdi for kunden, og sikre at tjenestene leveres så kostnadseffektiv som mulig. Det nærliggende eksempelet er å se på HR sammen med regnskap/finans og innkjøp fordi synergier utløses når man kan tenke automatisering, AI, og brukeropplevelser på tvers av prosesser. Det er da man på alvor kan oppnå en transformasjon i prosesser. 1+1 blir ikke lenger lik 2, snarere 4.

Døgnkontinuerlige leveranser
Cognizant sitt team i Norge jobber med kunder i over 25 land, og støtter disse fra 10 ulike lokasjoner. Sammensettingen gir døgnkontinuerlig service og sikrer at riktig kompetanse til rett kostnad settes på de ulike oppgavene. Fageksperter på hele verdikjeden innen HR er med på å forbedre prosesser som rekruttering, onboarding, faglig utvikling (performance management), endringshåndteringer og avvikling av arbeidsforholdet. Dette i tillegg til alt som dreier seg om lønn, pensjoner, forsikringer, fraværsregistrering, og alle tilhørende oppgaver. 

- Vi tilbyr også smarte verktøy og analysefunksjoner som gjør det enklere å planlegge ressursbruk, og gi innsikt om hvem man tror er i ferd med å slutte. Dermed kan det settes inn proaktive tiltak mot de man ikke ønsker å miste, eller identifisere de best egnede etterfølgerne. AI, maskinlæring og gamification

Noe av det mest spennende innen HR-faget akkurat nå er floraen av nye teknikker der særlig kunstig intelligens, maskinlæring og gamification viser seg å ha stor verdi.

- Mange er i gang med ledertreninger eller kartlegginger av kandidater der de bruker elementer fra spillverden for å løse oppgavene mer presist, og på en mer engasjerende måte. Datanalyser og kunstig intelligens kan gi mer presise svar på medarbeidertilfredshet, og naturlig språkbehandling (NLP) kan gå inn i samspillet mellom datamaskiner og menneskelige språk, og hente ut verdifull innsikt fra store mengder språkdata.

- Ansatte forventer større grad av fleksibilitet, og at systemer tilpasser seg den enkelte. Vi kan hjelpe kundene med smarte funksjoner slik at de i større grad vet hvordan de ansatte har det. Det gir stor verdi og sikrer at HR løser utfordringer før de blir problem. Det er også derfor jeg mener at vi er den beste partneren for fremadrettede HR-organisasjoner som ønsker omstilling, sier Vetti.  

Hvilke roller vil HR-avdelingen behøve i fremtiden?
Cognizant bidrar gjerne med råd og innsikt om hvilken kompetanse kundene bør ha i sin interne HR-avdeling nå og i fremtiden, og hva som er smartest å kjøpe som tjenester. Det sikrer at mennesker i større grad jobber med oppgaver som gir større arbeidsglede, og selskapets ledere får langt bedre verktøy for personalledelse. Og det vil de behøve.

- Det handler ikke bare om å lede mennesker lenger. Sjefer må i tillegg håndtere interaksjonen mellom bots og ansatte. Det blir en helt annen sammensetting av arbeidsstyrken, og HR får den rollen som strategisk partner for forretningen som man har snakket om i årevis. 

Vil du vite mer om hvordan lykkes med HR inn i nye tider? Last ned gratis guide her