Transformasjon av nordiske strøm- og vannleverandører med AI og analyse

Transformasjon av nordiske strøm- og vannleverandører med AI og analyse

Energibransjen er i rask utvikling. Økt konkurranse og kompleksitet, endrede kundekrav og større forventninger til alternativer innen fornybar energi skaper utfordringer for flere bedrifter. Kan den nordiske energisektoren bruke AI, data og analyse for å få en dypere forståelse av kundebehov, forbedre etterspørselsplanlegging og gjøre det mulig å implementere en smartere infrastruktur?

Når energisektoren nå gjennomgår en periode med rask transformasjon, tilbyr AI nye løsninger for å håndtere endringen. Driverne handler om å få et konkurransefortrinn gjennom en dypere forståelse av bedriftkunders behov, atferd og parametre som påvirker behovsplanlegging og prognoser.

«Dette er en sektor med et stort potensiale for digital transformasjon og datatransformasjon,» sier Anoop Sharma, som leder Cognizants nordiske AI- og analysesenter. «Ledere fokuserer på å forbedre B2C-kanaler, øke kundeengasjement, kundesegmentering og personifisering».

Smartere energiløsninger
Videre jobber de med å akselerere reisen mot fornybar energi og håndtere den stadig mer komplekse driften med nye, smarte energiløsninger, optimalisering av nettverk, energihandel og åpne datamodeller der data deles mellom tradere, forhandlere og produsenter.

«Vi har sett at bedrifter har hatt gode resultater innen forebyggende kapitalforvaltning, drone-analyse, tilstandsbasert overvåking, og ved bruk av AI for å forbedre helse- og sikkerhetstiltak, ressurs- og tidsoptimalisering,» sier Anoop Sharma.

Modernisering av digitale plattformer
Så hvordan får du AI til å fungere? Ledere globalt, så vel som i Norden, fokuserer på å bygge et moderne dataøkosystem og en digital kjerne ved å modernisere sine eldre systemer. Dette betyr å flytte til skyen, skape sammenhengende historier ved å forstå hvordan datasiloer fungerer sammen og ved å berike nye datakilder, bruke ubrukte mørke data og bruke bransjespesifikke maskinlæringsmodeller, bildeanalyse og NLP-teknikker (Neuro-Linguistic Programming).

Som en av de største data- og AI-konsulentorganisasjonene i verden, med over 400 AI-eksperter i Norden alene, jobber Cognizant med å operasjonalisere og implementere data-, AI- og analyseløsninger hos noen av verdens største selskaper. Lær mer om spesifikke nordiske AI-casestudier her (på engelsk).